Szczegóły

Tytuł artykułu

In Vino Veritas/Communitas/Civilitas? O Cywilizującej Towarzyskości Konsumpcji Wina / In Vino Veritas/Communitas/Civilitas? On the Civilising Sociability of Wine Consumption

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10276-012-0035-z ; ISSN 0023-5172
×