Details

Title

„U Siebie Jestem Sobą” — Autentyczność i Samorealizacja Jako Ważne Narracje na Temat Domowej Przestrzeni / ‘I’M Myself at Home’ — Authenticity and Self-Realisation as an Important Narrative in the Theme of the Home Space

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2012

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10276-012-0036-y ; ISSN 0023-5172

Source

Kultura i Społeczeństwo; 2012; No 4
×