Szczegóły

Tytuł artykułu

„U Siebie Jestem Sobą” — Autentyczność i Samorealizacja Jako Ważne Narracje na Temat Domowej Przestrzeni / ‘I’M Myself at Home’ — Authenticity and Self-Realisation as an Important Narrative in the Theme of the Home Space

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10276-012-0036-y ; ISSN 0023-5172

Źródło

Kultura i Społeczeństwo; 2012; No 4
×