Details

Title

O podmiotowości społeczności lokalnych i w społecznościach lokalnych (rec.: Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, Joanna Kurczewska, Hanna Bojar [red.], Warszawa 2009)

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2012

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0023-5172

Source

Kultura i Społeczeństwo; 2012; No 4
×