Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of the Impact of Surface Layer Parameters on Wear Intensity of Friction Pairs / Analiza Wpływu Parametrów Warstwy Wierzchniej Na Intensywność Zużycia Par Ciernych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0110-8 ; ISSN 1733-3490
×