Details

Title

Danuta Gotz-Kozierkiewicz

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2012

Numer

No 6

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identifier

ISSN 0013-3205
×