Szczegóły

Tytuł artykułu

Methodology of Social Capital Research and Its Empirical Testing

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2012

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205

Źródło

Ekonomista; 2012; No 6
×