Szczegóły

Tytuł artykułu

TWÓRCZOŚĆ, PRODUKCJA I KOMUNIKACJA — ZBIEŻNOŚCI I SPRZECZNOŚCI W EPOCE KODU / Creation, Production, and Communication — Convergences and Contradictions in the Code Age

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/kultura-2013-0005 ; ISSN 0023-5172
×