Szczegóły

Tytuł artykułu

Ludzkie życie i zdrowie jako czynnik produkcji w polskim handlu zagranicznym

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2012

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×