Details

Title

KICZ — PRZEGLĄD KONCEPCJI TEORETYCZNYCH I PROPOZYCJA DEFINICJI DO CELÓW BADAWCZYCH / Kitsch — A Review of Theoretical Approaches and a Proposed Definition for Research Use

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/kultura-2013-0008 ; ISSN 0023-5172

Source

Kultura i Społeczeństwo; 2013; No 1
×