Szczegóły

Tytuł artykułu

KICZ — PRZEGLĄD KONCEPCJI TEORETYCZNYCH I PROPOZYCJA DEFINICJI DO CELÓW BADAWCZYCH / Kitsch — A Review of Theoretical Approaches and a Proposed Definition for Research Use

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/kultura-2013-0008 ; ISSN 0023-5172
×