Szczegóły

Tytuł artykułu

Teorie Dyskursu i Dyskursy Teorii / Theories of Discourse and Discourses of Theory

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

DOI: 10.2478/kultura-2013-0011 ; ISSN 0023-5172
×