Szczegóły

Tytuł artykułu

Kioski z Wódką i Demokracją Historia Polityczna Warszawskich „Kawiarni Obywatelskich” Jako Miejsc Kształtowania Się Nowych Ruchów Miejskich i Reprodukcji Podziałów Społecznych / Kiosks with Vodka and Democracy: The Political History of Warsaw’s ‘Civic Cafés’ as Places Shaping New Urban Movements and Reproducing Old Social Divisions

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

DOI: 10.2478/kultura-2013-0013 ; ISSN 0023-5172
×