Szczegóły

Tytuł artykułu

Protest Jako Mechanizm Równoważenia Nierówności Społecznych / Protest as a Balancing Mechanism of Social Imbalance

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

DOI: 10.2478/kultura-2013-0015 ; ISSN 0023-5172
×