Szczegóły

Tytuł artykułu

J. Stiglitz – Freefall – refleksje i wątpliwości

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×