Details

Title

Teoria stabilnych alokacji i dopasowań: Lloyd Shapley i Alvin Roth – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2012 r.

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identifier

ISSN 0013-3205
×