Details

Title

Histereza bezrobocia w Polsce (rec. Marek Góra)

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0013-3205
×