Szczegóły

Tytuł artykułu

ZARYS KONCEPCJI SPOŁECZNEGO ZAKOTWICZENIA INNE SPOJRZENIE NA TOŻSAMOŚĆ, ADAPTACJĘ I INTEGRACJĘ IMIGRANTÓW / AN OUTLINE OF THE CONCEPT OF SOCIAL ANCHORING: A DIFFERENT APPROACH TO IMMIGRANT IDENTITY, ADAPTATION, AND INTEGRATION

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/kultura-2013-0022 ; ISSN 0023-5172
×