Szczegóły

Tytuł artykułu

WIELOKULTUROWOŚĆ PO POLSKU O POLITYCE WIELOKULTUROWOŚCI JAKO MECHANIZMIE UMACNIANIA POLSKOŚCI / POLISH MULTICULTURALISM: ON THE POLICY OF MULTICULTURALISM AS A MECHANISM OF STRENGTHENING POLISHNESS

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/kultura-2013-0026 ; ISSN 0023-5172

Źródło

Kultura i Społeczeństwo; 2013; No 3
×