Details

Title

IMIGRANCI Z AFRYKI W POLSCE PRZYCZYNEK DO ANALIZY CZYNNIKÓW BLOKUJĄCYCH ICH NAPŁYW I INTEGRACJĘ / IMMIGRANTS FROM AFRICA IN POLAND — A CONTRIBUTION TO ANALYSIS OF THE FACTORS BLOCKING THEIR INFLUX AND INTEGRATION

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/kultura-2013-0027 ; ISSN 0023-5172

Source

Kultura i Społeczeństwo; 2013; No 3
×