Szczegóły

Tytuł artykułu

IMIGRANCI Z AFRYKI W POLSCE PRZYCZYNEK DO ANALIZY CZYNNIKÓW BLOKUJĄCYCH ICH NAPŁYW I INTEGRACJĘ / IMMIGRANTS FROM AFRICA IN POLAND — A CONTRIBUTION TO ANALYSIS OF THE FACTORS BLOCKING THEIR INFLUX AND INTEGRATION

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/kultura-2013-0027 ; ISSN 0023-5172
×