Szczegóły

Tytuł artykułu

Kapitał społeczny w rozwoju regionu, red. Eulalia Skawińska (rec. Eliza Frejtag-Mika)

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 3

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×