Details

Title

O polityce fiskalnej i pieniężnej w warunkach pułapkipłynności

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0013-3205
×