Szczegóły

Tytuł artykułu

Dobrobyt Contra Dobrostan Konsumpcjonizm A Ideał Dobrego Życia Z Perspektywy Psychologii Pozytywnej

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/kultura-2014-0002 ; ISSN 0023-5172
×