Details

Title

Jan Rymarczyk, Biznes międzynarodowy (rec. Marian Gorynia)

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2013

Numer

No 5

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0013-3205
×