Szczegóły

Tytuł artykułu

Elastyczny system emerytalny a potrzebyjego uczestników

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×