Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Phase Transformations Near the Bonding Zone of Al/Cu Clad Manufactured by Explosive Welding / Zmiany Mikrostrukturalne I Fazowe W Pobliżu Strefy Połączenia Układu Warstwowego Al/Cu Wytworzonego Technologią Zgrzewania Wybuchowego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0129-x ; ISSN 1733-3490
×