Details

Title

Prognozowanie zagrożenia bankructwemprzedsiębiorstw w wybranych branżach

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2014

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0013-3205
×