Szczegóły

Tytuł artykułu

Prognozowanie zagrożenia bankructwemprzedsiębiorstw w wybranych branżach

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×