Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of CAE Systems in Forming of Drawpieces with Use Rubber-Pad Forming Processes / Zastosowanie Systemów CAE W Projektowaniu Procesów Tłoczenia Z Użyciem Odkształcalnych Narzędzi

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0132-2 ; ISSN 1733-3490
×