Szczegóły

Tytuł artykułu

New Look at the Process of Reclamation of Moulding Sands

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Innovative Foundry Materials and Technologies ; Moulding sand ; Reclaim ; Ester hardener

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0075-0 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2012; No 3
×