Szczegóły

Tytuł artykułu

Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0013-3205

Źródło

Ekonomista; 2014; No 1
×