Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermo-Mechanical Analysis of a Lever Preform Forming from Magnesium Alloy AZ31 / Termomechaniczna Analiza Kształtowania Przedkuwki Dźwigni Ze Stopu Magnezu AZ31

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0135-z ; ISSN 1733-3490
×