Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Modelling of Thermal and Structural Strain in Laser Welding Process / Modelowanie Numeryczne Odkształceń Cieplnych I Strukturalnych W Procesie Spawania Techniką Laserową

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0136-y ; ISSN 1733-3490
×