Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling of Thermomechanical Phenomena of Welding Process of Steel Pipe / Modelowanie Zjawisk Termomechanicznych Procesu Spawania Rury Stalowej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0137-x ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2012; No 4 December
×