Szczegóły

Tytuł artykułu

Damping Properties vs. Structure Fineness of the High-zinc Aluminum Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

High-zinc aluminum alloys ; Grain refinement ; Damping properties ; Damping coefficient

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0083-0 ; ISSN 2299-2944
×