Szczegóły

Tytuł artykułu

<i>Regionalizm ekonomiczny w Azjii Wschodniej. Jedno spojrzenie – różne wymiary </ i> (rec. Katarzyna A. Nawrot, Tomasz Rynarzewski)

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×