Szczegóły

Tytuł artykułu

Microwave Absorption by Used Moulding and Core Sands

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

recycling ; Standing wave ratio ; Microwaves ; Moulding materials

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0087-9 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2012; No 3
×