Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Blowing of Argon on the Cleanness of Steel

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Castings Defects ; Metallography ; Non-Metallic Inclusions ; Argon Blowing ; Argon-Flow Rate

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0088-8 ; ISSN 2299-2944
×