Szczegóły

Tytuł artykułu

Casting Ductile Iron in Layer Moulds Made from Ecological Sands

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Innovative Foundry Materials and Technologies ; Environmental protection ; Ductile iron ; Two-layer moulds ; Castingexaminations

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0090-1 ; ISSN 2299-2944
×