Szczegóły

Tytuł artykułu

Heat Transfer And Inverse Problems; Selected Cases In 1D And 3D Geometries / Transport Ciepła I Zagadnienia Odwrotne; Wybrane Przykłady W Geometrii Jedno- I Trójwymiarowej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0143-z ; ISSN 1733-3490
×