Szczegóły

Tytuł artykułu

Energy-Consumption Factors of Air-Stream Moulding Machines

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

environmental protection ; Energy-consumption ; Air-stream moulding machines

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0092-z ; ISSN 2299-2944
×