Szczegóły

Tytuł artykułu

Klimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×