Details

Title

Witold A N D R U S Z K I E W I C Z (1917–2014)

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2014

Numer

No 6

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0013-3205

Source

Ekonomista; 2014; No 6
×