Details

Title

Wpływ podatków i kapitału ludzkiego na wzrostgospodarczy na przykładzie Polski

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2014

Numer

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0013-3205

Source

Ekonomista; 2014; No 6
×