Szczegóły

Tytuł artykułu

Gaz łupkowy w Polsce a „przekleństwo zasobównaturalnych”

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×