Details

Title

Anna M A T U S Z C Z A K, Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach UniiEuropejskiej w aspekcie jego zrównoważenia

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2014

Numer

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0013-3205

Source

Ekonomista; 2014; No 6
×