Szczegóły

Tytuł artykułu

Anna M A T U S Z C Z A K, Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach UniiEuropejskiej w aspekcie jego zrównoważenia

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2014

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×