Szczegóły

Tytuł artykułu

Problemem wiedzy niejawnej dziś. Perspektywa neurokognitywna

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2013

Wolumin

Tom 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×