Szczegóły

Tytuł artykułu

Parameters of the Two-Phase Sand-Air Stream in the Blowing Process

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Foundry cores ; Blowing and shooting processes ; Experimental investigations ; Simulation calculations

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0102-1 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2012; No 4
×